Daily Archives: 01.05.2020


download (1)
Култура                     Сорт                           Цена без ДДС Люцерна С2              Приста 3                    6,50 лв/кг За контакти: 082 820 801, Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”

Семена – Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”


unnamed (1)
Култура         Сорт                           Цена без ДДС Царевица       Кнежа 613                  4 лв/кг Родителски компоненти за хибридно семепроизводство За контакти:  Генка Атанасова – 0888/131 753, Институт по царевицата, Кнежа

Семена – Институт по царевицата, Кнежа


Снимка АУ
  Тази година Аграрният университет отбелязва 75-годишен юбилей от създаването си. Верен на традициите си, днес той е модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите. През 2019 г. АУ е акредитиран […]

75 години Аграрен университет, Пловдив61566203710474799_fU
  Интервю с инж. Иван Иванов, изп. директор на Метарем ЕАД -Инж. Иванов, представете Вашата фирма на читателите. -„Метарем” ЕАД започва дейност през 1945 година като Кооперативно предприятие, по-късно през 1948 г. – Държавна машинно-тракторна станция. През 1970 година става Ремонтен завод, а по-късно Комбинат за горивна апаратура „Клемент Готвалд” […]

75 години работим в полза на българското земеделие