Архив по дни: 07.01.2020


Отпада забраната за лов в територии, в които е установен случай на АЧС До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Мярката се предприема със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Целта […]

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до ...


6 910 живи елхички бяха продадени по време на благотворителната кампания „Посади надежда“, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите и Фондация „Искам бебе“. Пет лева от продажбата на всяко дръвче ще бъдат дарени за каузата, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Общо събраните средства са в размер на […]

7 двойки ще получат по 5 000 лв. от кампанията ...


Държавен фонд „Земеделие“ ще подпише 13 административни договора по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на фонда. Инвестиционните предложения […]

Приключи техническата и финансова оценка на 13 проекта по подмярка ...