Daily Archives: 16.01.2020


991-ratio-prase-praseta
По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ) за пазара на свинско месо у нас за 2019 г. средната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло. Наблюдава се покачване на ценовите стойности, под влияние на развитието на европейския пазар, както и вследствие на негативния ефект от възникването на огнища на […]

Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно ...


Image_5612260_133_0
Земеделските стопани ще получават с 25% по-висока ставка за първите 50 животни по Схемите за обвързано подпомагане на животни в кампанията по директни плащания 2020, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Това предвиждат промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни […]

Стопаните ще получават с 25% по-висока ставка за първите 50 ...


articles__25174a3e0e9013807a67abdcc0c6d5c0
С един месец се удължава срокът за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По заповед на зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана […]

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни ...281665
През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства, съобщиха от пресцентъра на МХГ. През настоящата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с проектни предложения по подмерките 4.1 „Инвестиции […]

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки ...


download (1)
Комитетът по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. одобри промени в условията по новия прием за нови ангажименти, както и такива с удължен ангажимент за 2020 г., по мярка 11 „Биологично земеделие“, съобшиха от пресцентъра на МЗХГ. Чрез направеното прехвърляне на 40 млн. евро към бюджета […]

Комитетът по наблюдение на ПРСР прие условията по новия прием ...


Rosa_damascena5
Маслодайната роза за първи път влиза в обхвата на подпомагане по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. По предложение на бранша Министерство на […]

Маслодайната роза влиза в обхвата на подпомагане по програмата за ...ДФЗ
Утвърдиха общ финансов ресурс до 15 871 860 лв. за изплащане на втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) за кампания 2019 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. В средата на октомври миналата година ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 19 […]

Животновъдите ще получат втори транш от 15,8 млн. лв. по ...


ДФЗ
34 560 000 лв. ще е финансовият ресурс за 2020 г. по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от пресцентъра на фонда. Помощта по схемата се предоставя на […]

Отпускат 34,5 млн. лева за хуманно отношение към птици


Autumn fruits and vegetables
УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 18 600 000 лева за 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, съобщиха от пресцентъра на фонда. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” в схемата се включват […]

С 18,6 млн. лева се увеличава бюджетът за съхранение на ...ДФЗ
Ресурс от 2,5 млн. лева за 2020 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“, съобщиха от пресцентъра на фонда. Целта на помощта е подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове […]

Утвърдиха 2,5 млн. лева за изграждане на кланични пунктове


Image_5612260_133_0
УС на ДФ „Земеделие” утвърди 2 000 000 лв. финансов ресурс по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2020 г., съобщиха от пресцентъра на фонда. Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният […]

Животновъдите ще бъдат подкрепени с 2 млн. лв. за инвестиции ...


photo_verybig_167690
Ресурс от 1 452 500 лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”, съобщиха от пресцентъра на фонда. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 […]

Фермерите получават през 2020 г. над 1,45 млн. лева за ...ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2020 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”, съобщиха от […]

Отпуснаха 150 хил. лева за директни доставки


ovce.jpg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale
Предоставя се индивидуална помощ de minimis на семейство Димитрови от пловдивското село Исперихово, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. По Коледа пожар изпепели фуража, който фермерите бяха осигурили за изхранване на стадото от 400 овце. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев се ангажира с проблема и обеща държавата, […]

Опожарената овцеферма в село Исперихово получава помощ до 15 900 лв.


download
Инспектори към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са открили и не са допуснали внос в България на 1 931 тона 326,08 кг неотговарящи на законодателството храни с произход от трети страни през изминалата 2019 година. Те са били разпределени в общо 265 пратки, съобщиха от пресцентъра на агенцията. При контрола, […]

Спряха 1 931 т и 326 кг неотговарящи на законодателството храни от ...