Daily Archives: 30.09.2019


БАБХ
Започват масови проверки във всички животновъдни обекти с промишлен характер за водоплаващи и кокошеви птици в страната, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Предстоящият зимен сезон е рисков за птиците по отношение на болестта Инфлуенца. Именно поради тази причина инспекторите ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на […]

Стартираха масови проверки в птицефермите в страната заради риска от ...


forest3
От 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщиха от прецентъра на МЗХГ. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес. Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към […]

От 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на ...


articles__77b4456e4ce1fb72c1797d4fb5a29719
С един месец се удължават сроковете за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство във връзка с прилагане на .мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Срокът за издаване на сертификатите от страна на контролиращите лица става до 30 октомври вместо […]

Удължава се срокът за предоставяне на документи по мярка 11 ...пчели
От 7 до 18 октомври 2019 г. пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. За обезпечаване на финансирането е разпределен бюджет в размер на 4,5 млн. лв., съобшиха от пресцентъра на фонда. Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко […]

Пчеларите получават 4,5 млн. лева по de minimis


ДФЗ
Предстои одобряване на заявления по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“, подадени през 2019 г., които надвишават разпределения бюджет от 3.6 млн. лв. за тази година, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата за тяхното обезпечаване ще […]

Ще одобряват инвестиции за съхранение на плодове и зеленчуци и ...