Daily Archives: 20.09.2019


ДФЗ
Oдобриha 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от пресценъра на Държавен фонд „Земеделие. В рамките на процедурата чрез ИСУН са подадени общо 593 проектни предложения, с […]

Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020