Daily Archives: 18.09.2019


13248816ROMANIAN_AGRICULTURE_field_top_view_97763866_03-1024x687
Институтът по аграрна икономика и  браншът проведоха срещи относно изготвянето на Анализа на състоянието на селското стопанство, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Това е първият от трите SWOТ анализа, на база на които ще се изготви стратегическият план, съгласно изискванията на новата законодателна рамка за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 […]

Приключиха дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 ...


Europ_Com_13-Sep-2019
На 13 септември на работна сеща в Брюксел, Европейската комисия за пореден път отличи предприемчивостта на Русенския университет. В сградата на директората „Образование и култура“ се проведе среща с подбрани експерти по предприемачество за обсъждане на документа „Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета на Стратегическата адженда за иновации […]

Поредно признание за предприемчивостта на Русенския университет от Европейската комисия