Daily Archives: 19.08.2019


Дунавия
Пшеница сорт Венка 1 Сорт Венка е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средноедър, добре озърнен. Зърното е средноедро с добра стъкловидност-70%, маса на 1000 зърна 41 g, хектолитрова маса 80 kg/hl. Сортът е с много добра братимост. Има среднокъс вегетационен период, средновисоко и с добра устойчивост на […]

Селекционни постижения на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”- Русе


фиг. 1
Създаденият нов метод на шоково преохлаждане се използва в областта на земеделието за борба с плевелите през вегетацията на трайните насаждения – лозя и овощни градини, окопните култури и зеленчуците, отглеждани както на открито и в оранжерии, без използване на химични средства (хербициди). От машините за екологична борба с плевелите […]

Нов метод за екологична борба с плевелите


ДЗИ
(Продължава) В Добруджанския земеделски институт действа програма по селекция на зимни сортове пшеница. През последните години са оригинирани няколко сорта зимна твърда пшеница. Сорт зимна твърда пшеница Северина Сорт Северина – белокласа, белоосилеста твърда пшеница със зимен тип на развитие var. leucurum Alef. Получен от кръстосването на сорт Vitron (от […]

Сортове зимна твърда пшеница от Добруджанския земеделски институт