Daily Archives: 01.07.2019


ДФЗ
От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Общият размер на средствата, които се предоставят […]

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на ...


download
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. откри прием по мярка 1.2. „Здраве и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби, включително и такива, които извършват риболовни дейности […]

Стартират приеми по две нови мерки по ПМДР 2014 – ...


БАБХ
Пробите за Салмонела на децата са положителни Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе) издаде и връчи на 28 юни, заповед за временно прекратяване дейността на детска млечна кухня, свързана със случаи на хранително заболяване на деца от детска ясла № 9 в град Русе. Издадено е предписание […]

Спряха дейността на детска млечна кухня, свързана със случаи на ...