Daily Archives: 05.07.2019


photo
„Към момента са ожънати над 22% от засетите площи с пшеница, които са 11 315 991 дка. Средните добиви възлизат на 537 кг/дка“, това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на откриване на жътвената кампания на пшеница в землището на село Вирове, община Монтана. По […]

Към момента са ожънати 22% от засетите площи с пшеница ...


IMG_1
Паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание само на определените за целта места. Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност […]

Изпълнителната агенция по горите призовава да бъдем внимателни при паленето ...