Daily Archives: 30.05.2019


620_70bd07305d65f4c26a5aafb1f323ad7c
Животновъдите, които отглеждат специализирани породи месодайни крави под селекционен контрол получиха 550 000 лева по държавната помощ de minimis, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Финансовата подкрепа за глава добитък е в размер до 80 лв. и се разпределя между 139 земеделски стопани. В началото на април управителният съвет на […]

Животновъдите с месодайни крави под селекционен контрол са подпомогнати с ...


snimka2
В навечерието на 1 юни деца от столично училище се включиха в инициативата на Изпълнителна агенция по горите – „Лесовъд за един ден“, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Ентусиазираните четвъртокласници от 17-то училище „Дамян Груев“ приятно изненадаха експертите от ИАГ, които бяха с тях с добри познания за горите и […]

Работата с деца е най-сигурната превенция за опазването на горите


ДФЗ1
Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. е част от процедурата за мотивиране при налагане на санкции за извършени нарушения от страна на бенефициентите, но не и основание. Основанието за налагане на санкции е нарушение на договорни и нормативни задължения и произтича […]

Наложените санкции по ПРСР остават за сметка на нарушителитеДФЗ1
Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 17 млн. лв. (17 054 823,83 лв.) по сметките на 77 общини, които имат сключени договори по ПРСР 2014-2020. Сумата е за финансиране на разходи за ДДС по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни […]

Общините получават над 17 млн. лв. за ДДС по ПРСР 2014-2020


ДФЗ1
Държавен фонд „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда. По този начин ще бъдат избегнати бъдещи претенции от страна на бенефициенти, санкционирани съгласно отменената методика. Също […]

Държавен фонд „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС