Daily Archives: 02.05.2019


био
След повече от 30 години всеотдайна работа за въвеждане на биологичното земеделие в България и популяризирането му сред производители и потребители от страна на неправителствени организации, учебни заведения, браншови организации, отделни личности, то отново е на кръстопът. Държавните чиновници положиха сериозни усилия през последните години да превърнат биоземеделието в инструмент […]

Ще поеме ли българското биоземеделие в правилната посока?


AdBlue-zelen-tubus-700x520
Екофол АД се превърна във водещ производител на AdBlue® в България и продължава да увеличава своя дял и присъствие на пазара в страната, като все повече земеделски производители и преработватели използват този продукт. През последните 2 години Екофол АД наблюдава завишено потребление на AdBlue® и в земеделския сектор. Ако преди […]

AdBlue® от „Екофол“ АД се ползва от все повече клиенти ...


Untitled
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ в състав: от ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ“, София – проф. д-р инж. Георги Костадинов, доц. д-р инж. Тодор Пеняшки  и доц. д-р инж. Иван Мортев, ас. инж. Елена Димитрова; проф. д-р инж. Мара Кандева – ТУ – София; доц. д-р инж. Димитър Радев – ИОНХ –БАН и доц. д-р […]

Създаване на покрития чрез електроискрово и газопламъчно напластяванеOtlichie_2019
На 22 април в Русенския университет „Ангел Кънчев”, по време на „Отворени врати на Интерагри България ”, бе открито Шестото отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Конкурсът беше открит  пред широка аудитория от декана на Аграрно-индустриалния факултет проф. Генчо Попов.  Той даде разяснения относно възможността да се участва в него. […]

Окриване на VI Отличие „Принос в механизацията на земеделието“