Daily Archives: 22.05.2019


зехтин
  Във връзка с изнесена по-рано тази година информация от Българската национална асоциация „Активни потребители“ за маслиново масло, съдържащо остатъци от халогенирани разтворители, са взети проби по официален контрол от продуктите на марките, посочени като опасни в медийното пространство, съобщиха от пресцентърана на Българската агенция по безопасност на храните. Пробите […]

Няма халогенирани разтворители в зехтина на българския пазар


бяла мида
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, от днес се забранява уловът на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Забраната се въвежда за срок от 30 дни. Тя цели опазване и […]

Забранява се риболовът на бели пясъчни миди в Черно море


P1280332
Държавните горски предприятия да възстановят изкупуването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост. Това възложи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на среща с директорите на горски предприятия и регионални дирекции по горите. Тя припомни, че тази мярка е имала голям интерес. […]

Министър Танева: Държавните горски предприятия да възстановят изкупването на малки ...