Daily Archives: 22.03.2019


ДФЗ
  Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. Одобрени са 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина, № BG06RDNP001-7.002 […]

Одобриха 148 общински проекта за над 44 милиона лева


дива свиня
От 2018 г. досега 1 е огнището при домашни свине и 27 са положителните диви прасета в областите Силистра, Добрич и Варна Констатирани са нови случаи на Африканска чума при диви свине в община Алфатар, област Добрич и в община Тервел, област Силистра, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Изпитването на […]

Нови случаи на Африканска чума при диви свине в областите ...


54433709_621612095005486_2984265314461548544_n
Приключи възстановяването на пропуканата подпорна стена на река „Чая”, край пловдивското село Катуница, което беше възложено на “Напоителни системи” ЕАД. „Извършените дейности по укрепването на реката са изправяне на коритото и възстановяване на заливаемата тераса, заскаляване за намаляване агресията на водата към бреговете. Почистена е от храстовидна и дървесна растителност, […]

Приключи възстановяването на подпорната стена край пловдивското село КатуницаDSC_0080
„Обичаме гората!“ – в един глас казаха учениците от V клас от 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ гр. София, които взеха участие в урок, посветен на Международния ден на горите, изнесен от експерти от Изпълнителна агенция по горите. Лесовъди и служители в горската система посетиха вчера ученици от началния курс в […]

Лесовъди влязоха в повече от 50 училища в страната в ...