Daily Archives: 19.03.2019


ДФЗ
  Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 175 проекта, подадени от бенефициерите. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма […]

Приключи административната оценка на 175 проекта по подмярка 4.2. „Инвестиции ...