Daily Archives: 15.01.2018


ПРСР
За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума от периода 305 […]

Напредъкът по ПРСР 2014-2020 за последното тримесечие на 2017 г. ...


DSC_0549
Нидал Салех Хамда е първият палестинец, завършил висшето си образование в Русе. През 1986 година той се дипломира като инженер в специалността „Автомобили, трактори и кари“. На среща с ректора проф. Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на университета – чл.-кор. проф. Христо Белоев, той е споделил моменти от […]

Завършил преди три десетилетия чуждестранен студент е посетил Русенския университет