Daily Archives: 08.01.2018


IBeloev_Shell
Shell Eco-marathon е уникално състезание, което предизвиква студенти и ученици от целия свят да проектират, конструират и да се състезават с най-енергийно ефективните автомобили. Състезанието поставя сериозно предизвикателство пред младите инженери да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. То има за цел да ги вдъхнови да станат учени и […]

Русенският университет участва на Shell Eco-marathon


Вестник Земеделска техника бр.1
Вестник Земеделска техника бр.1 Изтегли Темите на брой първи /670/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника. Публикувано е интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните. Той обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2017 […]

Вестник Земеделска техника бр.1


ЛТУ
Обучението в  професионално направление 6.2. „Растителна защита” в ЛТУ  се осъществява в рамките на Агрономически  факултет.  Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г.  Преподавателският състав на катедрата осигурява обучението на студенти в две образователно квалификационни степени – “Бакалавър”  и “Магистър”,  след които студентите могат […]

Обучение на растителнозащитницилиния за белене на слънчоглед
БИОСА ЕООД е изключителен представител за Европа на една от водещите в света фирми-производители на оптична  и рентгенова техника за почистване и сортиране на семена, зърнени култури и други хранителни продукти. Продукцията на фирма MEYER Optoelectronic е добре позната в целия свят и притежава всички необходими сертификати, които гарантират високо качество […]

Биоса – иновативни продукти


АУ
Началото на растителната защита, като част от селскостопанската наука, е поставено на 16 януари 1896 г. от указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерата и за възобновяването на опустошените от нея лозя. Тази дата е чествана като професионален празник на растителнозащитника за първи […]

Растително здраве: роля, значимост и перспективи


InteliFresh Photo
На 16 януари в Стара Загора за първи път в България форумът InteliFresh събира на едно място представители на търговските вериги, международни търговци на пресни плодове и зеленчуци, лидери в хладилния транспорт, застраховането, спедицията и организацията на износа, финансисти и български фермери. Производителите на качествена прясна продукция у нас могат […]

Форум InteliFreshSFEOP2017
Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството. Различни  са мерките, които трябва да се предприемат. Например, при трайните насаждения изборът на място, сортове и култура предопределят цялостното развитие на производството. В практиката често […]

Стоп Фрийз в борбата с измръзването


SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Защитата на растенията от болести и неприятели е един от факторите с най-значително влияние при интензивното земеделие и в частност при производството на зеленчукови култури. Всяка година вредителите унищожават голяма част от добива на растителна продукция в света. В резултат на целенасочени растително-защитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна […]

Eкологично управление и контрол на вредителите по доматите


Николай Роснев
Интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. д-р на БАБХ – Какво постигна растителната защита за 2017 година? – Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика в областта на растителната защита. Като второстепенен разпоредител с бюджет към него, Българската агенция по безопасност на храните е компетентния държавен […]

122 години растителна защита40 godini_1
През петдесетте години на миналия век, когато е създаден НИМЕСС, задълбочени изследвания в областта на растителната защита не са правени. Създадени са аерозолни генератори, които използват изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене. По това време аерозолното третиране е било неразпространено, поради което същите са намерили ограничено приложение. През шестдесетте […]

40 години механизация на растителната защита