Daily Archives: 12.01.2018


земедлски стопанства
С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”- РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане от общо 3165 приети.  Подготвени са 518 заповеди […]

Фонд „Земеделие“ с обобщен статус на обработените заявления за подпомагане ...


дървесина
„Задачата на днешната работна среща е предприемането на решителни действия,  които да създадат условия за осъвременяване на използваната техника и технологии при добива на дървесина в горските територии – държавни, общински и частни“, това заяви инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на срещата на […]

Обсъждава създаване на условия за инвестиране в нови техники и ...