Daily Archives: 24.11.2017


IMG_4701
„Създаденият демонстрационен и логистичен център е първи по рода си в Централна и Източна Европа и има цел да промотира възможностите на икономиките на нашите 16 страни и да насърчава търговския стокообмен с Китай. Вярваме, че той ще се превърне в модерен мост чрез технологиите на 21 век за още […]

Откриха логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай ...


Вестник Земеделска техника бр.23
Изтегли Вестник Земеделска техника бр.23   Темите на брой двадесет и трети брой /667/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Седмият национален агросеминар на НАЗ” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Публикувана е и […]

Вестник Земеделска техника бр.23


биомаса
Горите в България, предвид техния видов състав, възрастова структура и произход разполагат със сериозен потенциал от горскодървесна биомаса за производство на енергия. Това показва проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса – 2018-2027 г., представен за обществено обсъждане на двудневна кръгла маса в гр. Варна,съобщиха от […]

Обществено обсъждане на Национален план за действие за енергия от ...