Daily Archives: 28.11.2017


овце
На заседание на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е решено да се предоставят 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за […]

Още 5 млн. лева за имунопрофилактика на животните


климатични промени
На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г., съобщиха от пресцентъра на фонда. За доплащане по схемата […]

Над 1 млн. лева са осигурени за компенсации от климатични ...