Daily Archives: 09.11.2017


пчели
Кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 за Кампания 2017 могат сами да проверят резултатите от извършените от контролиращите лица проверки за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните, съобщиха от ДФЗ. Данните са визуализирани в Системата за индивидуална справка по Директните […]

Биологичните стопани могат да правят електронни справки за Кампания 2017


овцевъди
ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 23 888 930 лева на 8190 животновъда, заявили  Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2017, съобщиха от фонда. Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема е 28.36 лв. […]

Овцевъдите получиха близо 24 милиона лева по схемата ПНДЖ3