Архив по дни: 13.06.2022


В продължение на два дни участниците в проект DTP3-454-4.1 ‚Подобрен институционален капацитет и ново многостепенно управление за привличане и задържане на таланти в Дунавския регион – TalentMagnet’, дискутираха предложения за пилотни дейности и политики за повишаване атрактивността на техните градове за талантливите младежи На 7 и 8 юни в Русенският […]

Русенският университет „Ангел Кънчев“ беше домакин на транснационална партньорска среща ...


„С оглед продължаващото нарастване на цените на храните, трябва да следим внимателно въпроса за достъпността на храните. Трябва да се предприемат всички стъпки, за да бъдат селското стопанство и веригите за доставки на храни по-стабилни и устойчиви на настоящи и бъдещи кризи“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов […]

Министър Иванов: Селското стопанство и веригите за доставки на храни ...