Архив по месеци: юли 2022


На 01 август (понеделник) 2022 г., от 09:30 ч. Министерство на земеделието организира своята виртуална приемна. Това е поредно издание на инициативата на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, в която ще вземат участие директорите на следните дирекции „Развитие на селските райони “, „Биологично производство “ и „Идентификация на земеделските […]

Виртуална приемна в Министерство на земеделието на 1 август


С допълнението на заповед от 22 юли 2022 г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, за площите в защитени зони Натура 2000 се предвижда изключение от въведената забрана земеделските стопани да не извършват косене на тревата. С допълнително въведения срок за забрана за косене от 25.07.2022г. до 07.08.2022 г., […]

Със заповед на министър Иванов се предвижда изключение от забраната ...


Русенският университет е сред трите университета в България спечелили най-голяма сума за финансиране за осъществяване на мобилности в страни извън Европейския съюз по линия на програма Еразъм+ от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). За следващата учебна година университетът ще изпраща и приема студенти, докторанти, преподаватели и служители от […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е С НАЙ-ГОЛЯМО ФИНАНСИРАНЕ СРЕД ИЗВЪНСТОЛИЧНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ...„Държавата за първи път осигури изключително сериозен ресурс за подпомагане на земеделските производители, предстои 3,4 млрд. лв. да влязат в сектора до края на годината. Това е високо вдигната летва и оттук нататък всеки министър трябва да се стреми да осигури това финансиране“. Това каза министърът на земеделието д-р Иван […]

Министър Иван Иванов: Оттук нататък всеки министър трябва да се ...


„Подмярката за демонстрационни дейности по ПРСР ще донесе пряка полза за земеделските производители и ще им покаже стъпка по стъпка как да ползват добри практики и да усвоят новите технологии в сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков по време на кръгла маса за подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и […]

Заместник-министър Момчил Неков: Подмярката за демонстрационни дейности по ПРСР ще ...


Постоянната работна група за решаване на въпроси в сектор „Вино“ (ПРГ) на заседание проведено на 18.07.2022 г. с активното участие на представителите на лозаро-винарския сектор . Това решение е залегнало в изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална […]

Договорени са условията за прием през септември по мярка „Инвестиции ...„Своевременното осигуряване на дърва за отопление на населението е основен приоритет на Министерството на земеделието, респективно на държавните горски предприятия“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на проведена днес поредна работна среща с директорите на държавните предприятия по проблеми със снабдяването на населението с дърва. Министър Иванов припомни, […]

Министър Иван Иванов: Своевременното осигуряване на дърва за отопление на ...


„Основна цел при работата ни по Стратегическия план бе да имаме конкурентоспособни земеделски производители, както и средствата по първи и втори стълб да бъдат насочени към реалните земеделци“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков по време на кръгла маса „Актуално за хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план […]

Заместник-министър Момчил Неков: Основна цел при работата ни по Стратегическия ...


Още две процедури за подбор на проектни предложения подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха обявени днес, 25 юли 2022 г. Това са процедура № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ и № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, […]

Стартират още два приема на проектни предложения от общините на ...Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. Със същата заповед се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране) и почистването на храсти. […]

От 25 юли до 7 август се забранява косенето ...


„През последните години в България при малините се наблюдава устойчивост на плододаващите площи. Площите за реколтиране с малини за реколта 2022 г. са 18 160 дка, а реколтираните до момента са 1 900 дка. Произведеното количество малини досега е в размер на 500 тона.“ Това заяви министърът на земеделието д-р […]

Министър Иванов в област Разград: В последните години в България ...


Около 100 горски служители и пожарникари гасят пожара в иглолистните гори в землището на с. Калугерово, обл. Пазарджик. Възникналият на 21.07.2022 г. горски пожар към момента е обхванал площ от около 1000 дка, основно държавни горски територии – иглолистни култури на възраст от 40 до 60 години. За координиране дейностите […]

Около 100 горски служители и пожарникари гасят пожара в иглолистните ...„Екипът на Министерството на земеделието ще изпрати възможно най-бързо нотификация до Европейската комисия (ЕК) по Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на Консултативния съвет по животновъдство, който […]

Министър Иван Иванов: Максимално бързо ще изпратим нотификация до ЕК ...


Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разработи нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени земеделски площи. Новата форма представлява електронна бланка, публикувана на видно място в сайта на институцията. Тя е лесно достъпна и дава възможност на гражданите за бързо и своевременно подаване на сигнал […]

ДФЗ с нова онлайн форма за подаване на сигнали за ...


От 29 юли до 8 август 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Приемът е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). До 30 септември 2022 г. ДФ „Земеделие“ ще […]

От 29 юли започва приема по помощта за земеделските стопани ...4327 проверки са извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода 15.07.2022 – 18.07.2022 г. Съставени са 41 акта и 22 констативни протокола. За този период на територията на страната от горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършени 2 460 проверки. Проверени […]

Над 4000 проверки са извършени от служители от държавните горски ...


Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. обяви процедура по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ е […]

Започна прием на проекти за провеждане на демонстрационни дейности по ...


„Настояваме за внимателен подход по отношение на транзитното преминаване на продукция от Украйна“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Той обясни, че вследствие на приемането на Регламента за временна либерализация на търговията с Украйна се наблюдават негативни обстоятелства […]

Министър Иванов: Настояваме за внимателен подход по отношение на транзитното ...