Архив по дни: 16.06.2022


„Въпросите за напояването, представителството на браншовите организации и развитието на аграрната наука са от стратегическо значение за бъдещето на българското земеделие.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев на дискусия на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“, организирана от Българската асоциация на собствениците […]

Заместник-министър Бурджев: Въпросите за напояването, браншовите организации и развитието на ...


„Горският сектор е жизнено важен. Има социален ефект, създавайки заетост, и икономически – допринасяйки за 5% от БВП.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов в Троян при откриване на научно-практическа конференция на тема „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“. В дискусията участваха […]

Заместник-министър Чамбов: Горският сектор е жизнено важен, създава заетост и ...