Архив по дни: 22.12.2021


Ученици от Русе, Разград, Лом и Търговище заедно със студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенския университет се конкурираха отборно защитавайки своите идеи за социална кампании, бизнес инициативи или социални услуги по време на онлайн състезание на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАВЕЧЕРИЕТО […]

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ПРЕМЕРИХА СИЛИ В ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СВОИ ...


По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 няма да бъдат загубени средства от бюджета за тази година. До края на 2021 г. разплатените средства по проектите ще достигнат 26,20 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. По този начин, изпълнението на заложените цели за плащанията по програмата за 2021 г. ще […]

Няма да бъдат загубени средства по Програмата за морско дело ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати на 4 бенефициери общо 748 310 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. От тях 374 800 лв. са преведени на бенефициер по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Помощта се […]

Изплатени са над 748 хил. лева по Програмата за морско ...Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 2,4 млн. лв. (2 479 885,71 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 16 до 20 декември 2021. Подпомагане получиха 26 бенефициери, като разпределението по мерки е, както […]

26 проекта получават финансиране в размер на над 2,4 млн. ...


Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 2 млн. лв. (1 972 792,79 лв.) по държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Сумата е изплатена на 85 стопани със 100% пропаднали площи […]

Близо 2 млн. лева са изплатени на стопаните с напълно ...