Архив по месеци: януари 2022


Около 1 млрд. тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на но селскостопанска продукция в размер на 1,25 млрд. евро годишно „Всяка година в ЕС около 1 милиард тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на селскостопанска продукция в размер на 1,25 милиарда евро […]

Заместник-министър Неков: Селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до ...


Днес Лесозащитна станция гр. Варна получи модерен микроскоп, анализатор на листна маса, почвен анализатор и други лабораторни уреди. Доставката на тази специализирана техника е в изпълнение на дейностите по проект „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“ по Програма за […]

Лесозащитна станция гр. Варна ще работи с нова специализирана техника ...


Стартира виртуалната приемна в Министерство на земеделието, която министър Иванов обяви като една от крачките за прозрачност в работата на ведомството и отвореност към проблемите на българските земеделци. В първата виртуална среща взеха участие трима ръководители на дирекции „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Политики по агрохранителната верига”, които отговориха на близо 30 […]

В първата виртуална приемна на МЗм трима ръководители на дирекции ...Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе общо над 22 млн. лв. (22 300 469 лв.) втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за […]

ДФЗ изплати над 22 млн. лв. втори транш по ПНДЖ ...


Оранжерийните производители могат да разчитат на средства, за да засеят продукцията си “През февруари се очаква да има намаление на цените на дървата за огрев за населението и да достигнат до стойностите от лятото.” Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов в ефира на Bulgaria on Аir тази сутрин. […]

Министър Иванов: През февруари очакваме намаление на цените на дървата ...


Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде зелена светлина за новата магистърска програма по „Социално предприемачество на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в края на миналата година. Програмата е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ и напълно отговаря на изискванията формулирани в критериалната система на НАОА. Тя е плод на […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ОБУЧАВА МАГИСТРИ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТ 2022Г.Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 9,4 млн. лв. (9 364 201 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от 20.01.2022 г. до 26.01.2022 г. Подпомагане получават 20 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва: […]

Близо 9,4 млн. лв. получават 20 бенефициери по ПРСР 2014 ...


До 31 януари 2022 г. тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат компенсирани за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн. През 2021 г. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели по схемата бюджет от 3 млн. лв. Средствата ще […]

До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis


За трета поредна година Филиал Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев“ чества годишнина – след достолепните 130 години от откриването на Педагогическото училище и началото на педагогическото образование в Силистра (2020) и половинвековния юбилей от създаване на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители – днес Филиал на Русенския университет(2021), […]

ФИЛИАЛ СИЛИСТРА – ЧЕТВЪРТ ВЕК В СТРУКТУРАТА НА РУСЕНСКИЯ ...Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн и ръководството на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ благодариха на управителя на фирма ЙОРГ 2915 ООД/ Pirin Hill, която с решение на Управителния съвет на дружеството е удостоена с приза „Корпоративен дарител на годината -2021“. Сертификатът за дарение бе връчен […]

СТПД „АКАДЕМИК“ КЪМ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИЕТ БЛАГОДАРИ ЗА ДАРИТЕЛСТВО


Има решение интегрираният териториален подход да бъде заменен в следващия програмен период с гарантирани бюджети за всяка община Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев обсъди с представители на Националното сдружение на общините (НСОРБ) в Република България актуални теми в областта на земеделието, като основен фокус на срещата бе новият програмен период […]

Заместник-министър Бурджев: Ще има гарантиран ресурс за всяка община и ...


Министърът на земеделието на Република България д-р Иван Иванов и министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония Люпчо Николовски подписаха Меморандум за разбирателство между двете министерства и за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство. Това стана ясно днес по време […]

Министър Иванов и министър Николовски подписаха Меморандум за сътрудничество в ...Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени […]

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проекта ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) публикува индикативния график за плащанията към земеделските стопани през следващите шест месеца по схемите и мерките на директни плащания за Кампания 2021. Предвидените плащания са за почти 1 млрд. лева. Графикът е публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. Първите оторизации […]

ДФЗ публикува индикативния график за плащанията през следващите шест месеца ...


Министър Иванов: Българските земеделски производители могат да се чувстват защитени в своите бъдещи инвестиции „Българските земеделски производители могат да се чувстват защитени в своите бъдещи инвестиции. Те ще имат подкрепа и при реализацията на проектите си в следващия програмен период, като това залагаме още сега, преди финализирането на Националния стратегически […]

Министър Иванов и министър Лорер представиха нов кредитен продукт за ...Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс в размер на 5 900 000 лева за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по европейските схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2022 г. Предвиденият ресурс по схемите се отпуска от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за настоящата […]

Утвърдени са 5,9 млн. лева за възстановяване на ДДС по ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” преутвърди годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2022 г. През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по отпусканите кредити беше в размер на 6 %. От 2014 г. този лихвен процент […]

2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди общ финансов ресурс в размер до 23 537 955 лв. за изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания […]

Животновъдите получават 23,5 млн. лв. втори транш по ПНДЖ1 и ...