Архив по дни: 15.12.2021


Със заповеди на министъра на земеделието Иван Иванов са определени ставките по 8 схеми за директни плащания – обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2021 г. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони, в стопанствата в които се […]

Определени са ставките за обвързано подпомагане за животни за Кампания ...