Архив по дни: 07.09.2021


Изпълнителна агенция по горите предприема решителни мерки за по-добро опазване на горите. Стъпките са продиктувани от направените анализи на дейностите по контрол в горските територии и оценка на работата на горските инспектори в регионалните дирекции по горите (http://www.iag.bg/data/docs/DOKLAD1.rar). „За изминалите три месеца чрез спорадични проверки на терен от ръководството на […]

ИАГ започва кадрова реформа за по-добър контрол в горите


На 3 септември 2021 г. преподавателите от катедра ЕЛЕКТРОНИКА при Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведоха Научно-технически семинар „Електроника и Роботика“ в производствения комплекс на фирма СИВИКО ООД Русе с лектор д-р инж. Камен Кръстев. Д-р инж. Камен Кръстев е възпитаник на Русенския университет и един от основателите на Студентската научно-техническа […]

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР „ЕЛЕКТРОНИКА И РОБОТИКА“