Архив по дни: 10.09.2021


Завишеното търсене в активния сезон на снабдяване с дърва за огрев води до по-голям брой нарушения, свързани с незаконна сеч в земеделски земи. Това показа и направена днес съвместна проверка от експерти на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Смолян и Община Смолян на територията на общините […]

Зачестяват нарушенията при извършване на сеч на гори в земеделски ...


Още 158 малки земеделски производители ще могат да стартират бизнес начинанията си с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-202). Проектите на кандидатите са по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Те са подадени по време на първия прием […]

Още 158 малки стопанства получават подкрепа по подмярка 6.3 ...