Архив по дни: 21.09.2021


До 15 октомври 2021 г. ще бъде открит новият прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца, […]

До 15 октомври ще стартира приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции ...


Днес, 21.09.2021г., дългогодишната съвместна дейност на Русенския университет с МГ „Баба Тонка“ и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ беше подкрепена с подписване на рамкови договори. Университетът партнира със средните училища, като заедно работят по национални и международни проекти в различни области на науката. Подписаните договори са един нов етап в съвместната […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СКЛЮЧИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МГ „БАБА ...


Необходимо е унифицирано прилагане на стандартите за хуманно отношение в Европейския съюз да се подпомогне. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков на среща с делегация на анкетната комисия на Европейския парламент относно защитата на животните по време на транспортиране, която се проведе вчера вечерта. Той […]

Заместник-министър Неделков: Необходимо е унифицираното прилагане на стандартите за хуманно ...Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се прекратява временно. Това се налага във връзка с необходимостта от прецизиране на текстовете на подмярка 4.2, възникнала в хода на преговорния […]

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ...