Архив по дни: 08.06.2021


Отчитането на отстрела на дивеча, както и планирането на ползването да стане електронно. Предложението беше обсъдено на широк форум, иницииран от Изпълнителна агенция по горите. Работната среща се проведе днес на територията на Държавно ловно стопанство – Тракия с участието на ловни експерти от държавни ловни стопанства, регионални дирекции по […]

Отчитането на отстрела на дивеча, както и неговото планиране да ...


Създава се Съвет по месо и мляко към Министерството на земеделието, храните и горите. Целта е да се разработват политики за развитието на бранша, които да повишат имиджа на продуктите в страната и да се стимулира износа им. „Председател на съвета ще бъде заместник-министър доц. Крум Неделков. Предстои да бъдат […]

Създава се Съвет по месо и мляко към МЗХГ