Архив по дни: 17.06.2021След успешна публична защита на дисертационен труд на тема „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България“, състояла се на 14 юни т.г., проф. д-р инж. Мартин Банов вече притежава научната степен „Доктор на науките” в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление „Растениевъдство“, научна […]

Председателят на ССА проф. Банов получи научна степен „доктор на ...


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря производството на сирене в нерегистриран обект в град Костенец, област София. Нерегламентираната дейност е констатирана при съвместна проверка на БАБХ и Икономическа полиция, извършена по подаден сигнал. На място е установено, че в жилищна сграда се извършва преработка на сурово мляко и […]

БАБХ спря производство на сирене в незаконен обект в град ...Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков ще открие Националния събор на овцевъдите в България утре (18 юни 2021 г.) от 11:00 ч. Деветото издание на изложението се провежда в периода 18-20 юни в района на Петропавловския манастир край град Лясковец, област Велико Търново.

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите