Daily Archives: 15.10.2019


239af688-8edf-4bae-94a1-2c6d02073a72
„За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. Тя е средство за осигуряване на предвидимост в нивата на доходите на земеделските производители, за предпазване от ценовите колебания и пазарната несигурност“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по […]

Танева: За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в ...


2
  На 19 септември 2019 г. представители на СНЦ „Заедно за личностно развитие“ се срещнаха с останалите 9 партньори от 5 държави (Белгия, България, Италия, Македония и Испания) в Тетово, Македония, за да обсъдят финалните задачи по проект FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale), съфинансиран от програма Еразъм […]

Социално фермерство в Европа: СНЦ „Заедно за личностно развитие“ със ...