Daily Archives: 26.10.2018


IMG_6039
Схемите за обвързана подкрепа подпомагат реалните земеделски производители, които полагат постоянен и устойчив в стопанствата си. Чрез този метод на финансова подкрепа активните фермери стават по-успешни в своите бизнес начинания, получават предимство при реализация на продукцията, чрез което се постига и по-висока добавена стойност. Това каза директорът на ОД на […]

Схемите за обвързана подкрепа подпомагат реалните земеделски производителиIPJZ_sn.1
Бързо променящите се изисквания на пазара и интересът към биологичното плодопроизводствоналагат включване на нови сливови сортове в практиката. В Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) Троян се отглеждат и изпитват интродуцирани немски и сръбски сортове сливи. Проучени са характеристиките на сливовите сортове: Чачанска лепотица, Чачанска найболя, Чачанска родна, Катинка, […]

Интродуцирани сливови сортове от Троянския регионпропаднали-площи
Изплатени са 714 281 лв. на 124 бенефициенти по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Компенсации са получили земеделските стопани […]

Изплатиха над 714 хил. лева компенсации за пропаднали площи за ...


Ginra_s_nagrada
Садово е мястото, където преди повече от 135 г. започва да се развива земеделската наука на България. Тук за първи път се проучват използваните вече култури и се предлагат решения за проблемите на земеделците. Бележитият български учен Константин Малков завършва висшето си образование в Хале, Германия и по примера видян […]

ИРГР Садово – институт с история и бъдеще


IMG_6039
Фирмата ни Drone service provider е създадена през 2017 година. Основната ѝ дейност е обследване на индустриални и земеделски територии и обекти с дронове, събиране на данни и техния анализ. Правим обследване на мини, на вертикални обекти – сгради, кули, комини и др, на ветро-генераторни съоръжения също и на индустриални […]

Дронът все по-катерично навлиза в земеделиетоNADZOR_DPJ_1
Българската агенция по безопасност на храните щe продължи с по-строгия надзор в областите Ямбол, Бургас и Хасково във връзка с чумата по дребните преживни животни, където в рамките на изпълнявания контрол и ликвидиране на заболяването са констатирани 103 животновъдни обекта със сероположителни дребни преживни животни в 59 населени места, съобщиха […]

Продължава надзора в областите Ямбол, Бургас и Хасково във връзка ...