Daily Archives: 04.10.2018


дървесина
От началото на настоящата седмица, екипи от Изпълнителна агенция по горите са извършили проверки на територията на Регионална дирекция по горите – Берковица, съобщиха от пресцентъра на агенцията. В землището на с. Горна бела речка, общ. Вършец, е задържан товарен автомобил, транспортиращ  6 кубика  дърва за огрев,  немаркирани и без […]

Задържаха над 10 кубика дървесина, две превозни средства и две ...3
България е една от страните, в която вече има разработен и одобрен Национален план за действие за енергия от горска биомаса, 2018 – 2027 г. Документът беше представен на тематичен форум в Париж в изпълнение на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия – BIO4ECO“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския […]

Механизми за подобряване на политиките за биоенергия на европейско равнище ...ДФЗ
Приключи предварителното класиране на проектните предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Проектите бяха оценени в едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“. […]

Приключи предварителното класиране по мярка 9 от ПРСР 2014-2020