Monthly Archives: август 2017


яйца
В изпълнение на предприетите засилени мерки от страна на БАБХ бе открита нова партида яйчен жълтък на прах, доставена от Германия. След направен лабораторен анализ беше установено наличие на фипронил над допустимите нива. От  новата засегната партида в България са доставени общо 500 кг яйчен жълтък на прах. Почти цялото […]

Установена е  втора партида яйчен прах от Германия, замърсен с фипронил


лозе
Държавен фонд „Земеделие“  одобри  52 проекта за финансовата 2017 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Проектите са одобрени след извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 и ал. 4 […]

Одобрени са 52 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя


селско стопанство
На 11.09.2017 г. стартира приемът на заявления за подпомагане за 2016 година във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Крайният срок е 29.09.2017 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските […]

Стартира прием на заявления за „Помощ под формата на отстъпка ...селски райони
На 28 август 2017 г., със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени първите 31 проектни заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата […]

Одобрени са първите 31 общински проекта по подмярка 7.2


улов
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване […]

Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на ...


Бубарство_Враца
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов посети Опитната станция по бубарство и земеделие – Враца /ОСБЗ/. Проф. Николов се срещна с ръководството и научния колектив на станцията и представи своята визия за стабилизиране и развитие на опитните станции в системата на ССА. Учените от ОСБЗ-Враца изразиха своята подкрепа […]

Опитната станция по бубарство и земеделие – Враца съхранява най-големия ...ядки
За измината седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните са извършили близо 1980 проверки в обекти търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 395 от които по българското Черноморие. Издадени са 25 предписания и са съставени  11 акта за установяване на административно нарушение. […]

Близо 2000 проверки в цялата страна


среща МЗХГ природозащитници
Експерти от Министерство на земеделието, храните и горите се срещнаха с представители на организации за защита на животните. Двете страни обсъдиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите […]

Експерти от МЗХГ се срещнаха с представители на природозащитни организации


слънчоглед
  Българските производители на растителни продукти вече могат да изнасят продукцията си за Виетнам. Това стана, след като Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Българската агенция по безопасност на храните утвърдиха образец на фитосанитарен сертификат с Министерството на земеделието и развитието на селските райони на социалистическа […]

България вече може да изнася растителни продукти за Виетнампропаднали площи
В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ са приети 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 година. Общо заявената от тях площ е 5 253,14 ха. Приемът на заявления […]

Подадени са 205 заявления за компенсиране на пропаднали площи през ...


Вестник Земеделска техника бр.17
Вестник Земеделска техника бр.17 Вестник Земеделска техника бр.17 Темите на брой седемнадесети /661/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Лозарство” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени […]

Вестник Земеделска техника бр.17


Петър Петров
Интервю с Петър Петров, с.Съботковци, обл. Габрово На Националния конкурс за Европейската награда за млади фермери Петър Петров, занимаващ се с млечно говедовъдство, бе отличен с грамота за най-интегриран проект. Честито! /ЗТ/ – Как започнахте да се занимавате със земеделие? – Имам завършен икономически бакалавър, в момента уча магистратура в […]

Младите хора в животновъдствотоземя
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов обсъди въпроса с омбудсмана Мая Манолова Във връзка с получени сигнали за преотдаване на земеделска земя, на несобствени имоти чрез договори за наем, за да се защитят интересите на собствениците, включително и на тези, които не управляват активно имотите си, придобили известност […]

Подадени са 79 сигнала до прокуратурата за договори за наем на ...


аптечки
Горски аптечки за оказване на първа помощ са поставени по туристическите маршрути в природните паркове към Изпълнителната агенция по горите. Те са предназначени за туристите, като им осигуряват необходимите превързочни материали и медикаменти при спешни случай в планината, в случай на навяхване или нараняване, за да могат да се придвижат […]

Нови горски аптечки в природните паркове в помощ на туристите


вода
От 30 август до 2 септември в хотел „Атлантис”, кв. Сарафово, Бургас ще се проведе Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите”, чийто организатор е Научно-техническият съюз по машиностроене. Опазването на природните ресурси е най-важният въпрос пред човечеството. Учените от цял свят са призвани да дадат своя принос за […]

Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите”ерозиране на земеделските земи
Редакционна „Дори в модерните общества, земеделието е непреходно важно. Земеделието е не само от огромно значение, тъй като осигурява работа за милиарди хора и голяма част от брутния вътрешен продукт в земеделските страни, но има и потенциал да промени живота на една нация. Земеделието има уникалната способност да насърчава развитието.” […]

Земя-земеделие-човечество


Свилоцел
Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, произвежда и предлага на пазара своите нови продукти ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви. Продуктите са с високо съдържание на калциев карбонат, гранулирани са и са изключително подходящи като мелиориращ материал при кисели почви или почви […]

Подобрители за кисели почви


Тодор Хаджиев
Катедра „Земеделска техника” в държавната политехника През 1945 г. се открива Софийската държавна политехника, а от 1947 г. се обособява специалността „Земеделска техника”. Организатор на обучението по тази специалност е проф. инж. Борис Илиев, който работи в Политехниката по съвместителство. Студентите по тази специалност изучават следните дисциплини с преподаватели: Земеделски […]

Висше образование по механизация