Daily Archives: 25.05.2017


ОСП след 2020_Изборът на България
Вторият дебат „ОСП след 2020 г. – Изборът на България“ ще е на 21 септември. Алън Матюс ще е един от лекторите на форума. Като резултат от проведения на 18 май дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“, от днес стартира публично национално обсъждане по темата за бъдещето на […]

Публично национално обсъждане за ОСП след 2020 г. стартира у ...


димитров
  Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и Джан Таолин, заместник-министър на земеделието на Китайската народна република подписаха съвместна декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1“. По тази начин ще се подкрепят дейности в областта на растениевъдството и животновъдството, механизацията, селскостопанските […]

България и Китай подписаха декларация за създаване на Демонстрационен парк ...


гъска
Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 14 178 845 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Подпомагане получиха 727 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 този път са за кандидати с поет ангажимент по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите […]

ДФ „Земеделие“ преведе още над 14 млн. лева за агроекология