Daily Archives: 09.05.2017


малки стопанства
ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева. До края на седмицата ще бъдат одобрени още 404 проекта […]

Одобрени са 1 253 проекта на малки стопанства  


пеликани
Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани, пристъпили към гнездене в колонията на остров Персин, на територията на Природен парк „Персина“.  За пръв път от 50 години насам от миналата година на изкуствени платформи за пеликани на острова са се размножили 7 двойки, тази година броят им вече е между […]

Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани, гнездящи на остров ...


лозя
От днес, 9 май, започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване се приемат до 26 май в Централно управление на ДФ „Земеделие“ в София. За финансовата 2017 г. […]

До 26 май е приемът на заявления за преструктуриране и ...