Daily Archives: 14.01.2016


През месец юли 2014 г. беше приет изцяло нов закон за защита на растенията. С него се въвеждат мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди. Новият закон въвежда спазването на […]

Контролът е гаранция за ефективна растителна защита


На 16 януари 2016 година се навършват 120 години растителнозащитна дейност в България ! Съвременното земеделие се основава на концепцията за устойчиво развитие, чийто важен компонент е растителната защита. Модерната растителна защита обединява изисквания за екологичен подход, икономическа целесъобразност и социална необходимост. За получаването на устойчиви високи добиви, качествена и […]

Ролята на растителната защита в земеделието


Интервю с Георги Радев, земеделски производител – Инж.  Радев, представете се пред нашите читатели. – Роден съм в град Сливен през 1980 г. Завърших средното си образование в Нова Загора в Селскостопанския  техникум, след това продължих висшето си в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Завърших 2 магистратури. През 2014 г. станах […]

Човек трябва да прави това, в което е най-добърДВ брой: 12/13.2.2015 г. Закон за изменение и дoпълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните   ДВ брой: 13/17.2.2015 г. Постановление № 26 от 10 февруари 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи […]

Нормативни актове в земеделието февруари 2015 г. – септември 2015 ...


Това се случи на пресконференция на 12 януари в БАБХ. За 2015 година общият брой проверки, извършени от агенцията е 184 028. Направени са тематични проверки в цялата страна за зимни курорти, Коледа, Великден и други празници. Промените в БАБХ започнаха в средата на 2015 година и въпреки краткия период, има […]

Българската асоциация по безопасност на храните с анализ за 2015 ...