Бизнес информация


ДВ брой: 12/13.2.2015 г. Закон за изменение и дoпълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните   ДВ брой: 13/17.2.2015 г. Постановление № 26 от 10 февруари 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи […]

Нормативни актове в земеделието февруари 2015 г. – септември 2015 ...


ДВ брой: 87, от дата 21.10.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете   ДВ брой: 89, от дата 28.10.2014 г. Наредба за допълнение на Наредба № 11 […]

Нормативни актове в земеделието октомври 2014 г. – февруари ...


ДВ брой: 61, от дата 25.7.2014 г. Закон за защита на растенията   ДВ брой: 62, от дата 29.7.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици Наредба за изменение и допълнение на Наредба […]

Нормативни актове в земеделието юли – октомври 2014IMG_3508
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  МАРТ 2014 г.   ДВ брой: 24, от дата 18.3.2014 г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. […]

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО МАРТ 2014 г.


DSC_0102
С приетите промени в Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, е облекчен достъпът до пазара на малките земеделски производители. Те вече ще могат да продават продукцията си не само в административната област, в която е разположен животновъдният им […]

С приетите промени в Наредба № 26 облекчиха условията за ...