Daily Archives: 07.04.2015


ДВ брой: 87, от дата 21.10.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете   ДВ брой: 89, от дата 28.10.2014 г. Наредба за допълнение на Наредба № 11 […]

Нормативни актове в земеделието октомври 2014 г. – февруари ...


ДВ брой: 61, от дата 25.7.2014 г. Закон за защита на растенията   ДВ брой: 62, от дата 29.7.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици Наредба за изменение и допълнение на Наредба […]

Нормативни актове в земеделието юли – октомври 2014