Daily Archives: 24.06.2014


IMG_3508
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  МАРТ 2014 г.   ДВ брой: 24, от дата 18.3.2014 г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. […]

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО МАРТ 2014 г.