Фъстъци ИРГР

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, Садово


Култура Сорт Цена
Фъстъци Калина, Цветелина и Кремена 6.60 лв/кг с ДДС

За контакти: 0889 719 516, Институт по растителни растителни генетични ресурси „Константин Малков“, Садово