Кнежа - Захарна 1

Институт по царевицата, Кнежа


Култура Хибрид Цена
Царевица Кн 307, Кн 310, Кн 435, Кн 422, Кн 461, Кн 509 4 лв./кг без ДДС
Кн 511, Кн 546, Кн 549, Кн 560, Кн 561, Кн М611 4 лв./кг без ДДС
Кн 613, Кн 614, Кн 619, Кн М625, Кн 683А 4 лв./кг без ДДС
Специални хибриди
Кн Захарна 1, Кн 3su 25 лв./кг
Кн Пуклива 1 Б, Кн 3su 4  лв./кг

За контакти: 0888 131 753, 09132/7507, Институт по царевицата, Кнежа