Daily Archives: 08.06.2019


плодове
Ще проверяват и доставките от Гърция на ГКПП Кулата-Промахон Във връзка с пролетно-летния сезон, в който консумацията на плодове и зеленчуци се повишава значително, инспектори на ОДБХ-Благоевград започват извънредни тематични проверки на пазарите, борсите и тържищата, които предлагат тези стоки на територията на област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. […]

Стартираха извънредни проверки на пазарите и борсите за плодове и ...


ДФЗ
Преведоха още близо 5 млн. лв. (4 944 870 лв.) по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Субсидии получиха 6 048 земеделски стопани, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Окончателното плащане по Мярка 13 е […]

Плащанията за кампания 2018 продължават


ДФЗ
Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“. Първата процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски […]

Приключи последният етап от предварителната оценка на проектите за услуги ...