Daily Archives: 03.09.2018


Фермер Експо
Изложението „ФЕРМЕР ЕКСПО“ ще се проведе за втора поредна година в град Раковски. В момента тече подготовка за събитието, чиито организатори са организацията на производителите “Фермерско мляко“ и Институт за агростратегии и иновации, с подкрепата на  Министерство на земеделието, храните и горите, евродепутата Владимир Уручев, община Раковски и с участието на […]

Предстои второто издание на Фермер Експо в Раковски


791ab211-a8c1-408a-9ca7-05c59742e9a8
„Предприемат се всички мерки. По данни на БАБХ в село Тутраканци хуманно са умъртвени 65 животни, като голяма част от тях не са регистрирани. Извършва се дезинфекция, полицейски постове са поставени на входовете и изходите на селото. В момента експертите взимат проби от съседното село Бозвелийско, което попада в 3-километровата […]

Румен Порожанов: Предприети са всички мерки за справяне с Африканската ...


свине
На 31.08.2018 г. Националната референтна лаборатория потвърди инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине, в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна. Сигналът за повишена заболеваемост в  животновъден обект тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г., в резултат от разяснителната кампания за опасностите от АЧС, предприета от […]

Огнище на Афиканска чума при домашни свине е потвърдено в ...подмярка 8.6
Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001, съобщиха […]

Приключи предварителната оценка по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020