Daily Archives: 04.07.2018


гора
Горската територия на страната непрекъснато се изследва, инвентаризира и описва. За последните 10 години залесената площ е нараснала с повече от 1 500 000 дка. Увеличението на горите е в резултат както на залесявания, така и на самозалесяване и естествено възпроизводство, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите. Увеличаването на горските […]

За последните 10 години залесената площ е нараснала с повече ...


кръстосан проверки
От Държавен фонд „Земеделие“ уведомиха всички кандидатите за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че на 3 юли 2017 г. започнаха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за кампания 2018. Кръстосаните проверки представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри […]

Стартираха кръстосаните проверки по заявленията за кампания 2018


MZHG
Във връзка с отменения от Върховния административен съд чл. 23 на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Министерството на земеделието, храните и горите информира: Решението на ВАС е поради формално неспазена процедура по Закона за нормативните  актове.  Като мотиви […]

Няма основание за претенции за компенсации и пропуснати ползи от ...