Daily Archives: 27.07.2018


ДФЗ
В област Добрич 30 млади фермери са кандидатствали през информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, това е съобщил директорът на ОД на ДФЗ – […]

30 млади фермери от област Добрич са кандидатствали по подмярка ...