Daily Archives: 06.02.2018


цветан-димитров
„Вече девет години Министерството на земеделието, храните и горите прилага много успешно програми за здравословно хранене при децата. Схемите „Училищен плод и „Училищно мляко“ от настоящата учебна година са обединени в единна програма, насочена за изграждане  на трайни навици при децата за здравословно хранене.  Раздават се плодове, зеленчуци и мляко, […]

Цветан Димитров:  Здравословното хранене при децата е обща цел


mid_210000_5037
В България като държава членка на Европейския съюз (ЕС) се изпълняват всички действащи законодателни актове на ЕС, приложими за движение на домашни любимци от и извън територията на ЕС. В рамките на изпълнявания контрол за спазване правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните, като се прилага стриктно националното законодателство […]

Незаконно придвижване на домашни любимци от България към ЕС