ondo_ondo

ONDO – гарантирани добиви и печалби


Модерното земеделие все повече разчита на новите технологии, за да е конкурентоспособно, а земеделските стопани да са по-ефективни и да увеличават добивите и печалбите си. Ако имате оранжерии със зеленчуци, цветя, билки или отглеждате на големи земеделски площи лозя, овощни градини, царевица, полски и маслодайни култури, то Ondo е автоматизация тъкмо за вас. Системата е изработена изцяло от български екип и е уникална с това, че обединява в едно и хардуера, и софтуера, т.е. спестява ви време и усилия да проучвате различни фирми, например за капково напояване и отделна технологична компания за автоматизацията към него. Ondo предлага цялостната автоматизирана система за напояване, торовнасяне, климат контрол и мониторинг.

Може да потърсите Ondo, както за да направите нова инсталация, така и ако трябва да оптимизирате и модернизирате изградената си вече напоителна система, която е без автоматизация или с неефективна такава.

Ondo дава възможност на земеделските производители да проследяват и управляват в реално време своите площи от мобилно устройство или компютър, без да е необходимо да имат спечифични технически познания и без да са постоянно на терен. За целта е разработен лесен за работа потребителски ориентиран интерфейс, а и екипът е на разположение 24 часа в денонощието, за да реагира на появили се проблеми.

Ondo е внедрена в множество оранжерии в Югозападна и Югоизточна България, в открити площи в Северна България, както и в оранжерийни комплекси в Македония. Земеделските стопани, които са се доверили на Ondo, споделят, че са изключително доволни, защото са успели да спестяват над 85% от разходите за вода, над 50% от разходите за електричество, дизел, газ и други източници на енергия, както и над 40% от разходите си за торове.

Петко Динев, собственик на „Розленд“, който развива оранжерийния си комплекс вече над 5 години, обръща и специално внимание на значителното минимизиране на риска от човешки грешки и намаляване на времето и ресурса, необходими за отглеждането на самата земеделска продукция. Земеделският производител планира да увеличи оранжерийното си производство с още три декара и е категоричен, че и в новата оранжерия ще заложи на Ondо,тъй като тази система не само увеличава производителността му, но и оптимизира разходите за човешки труд. Без нея земеделският стопанин трябва да ангажира няколко човека за поливането, за включване и изключване на мъглообразувателите и вентилаторите, а чрез Ondo може да наблюдава и да контролира всичко това дистанционно. По този начин оптимизира и разходите си за персонал, какъвто в земеделието много често не достига.

Системата Ondo e предназначена главно за малки и средни производители, като дава оптимални резултати при земеделски площи над 4 дка. В този смисъл Ondo е и съвсем достъпна и отговаря максимално изгодно на съотношението цена-качество. Противно на ширещото се схващане, че внедряването на иновации в земеделието е лукс, изпълнителният директор на Ondo Ивайло Енев има други наблюдения: „Иновациите в земеделието вече сa нe лукс, те са базова необходимост. Цената на Ondo е изключително изгодна, зависи от това дали включваме самата капкова напоителна система или само автоматизацията, от степента на автоматизация и броя на компонентите в нея. При напояването, например, зависи от броя напоителни зони. В този смисъл системата е гъвкава – тя позволява модулно, поетапно внедряване. Позволява и месечен абонамент за набор от автоматизирани услуги. Цената започва от 1500 лв., но най-общо средната възвращаемост на инвестицията е до година и половина, като ползите са видими почти веднага. Извън чистите икономии, които се реализират, и повишените добиви дългосрочната полза от подобна система е трайната конкурентоспособност, която тя дава на земеделските производители – виждате какво се случи с кризата покрай коронавируса. Земеделските производители, които са били далновидни, които са автоматизирали производството си навреме, сега не са подвластни на кризата или я преодоляват много по-лесно – те не са зависими от карантина или от липса на работна ръка. На тях тази или която и да е друга криза няма да им се отрази фатално, тъй като те имат много по-голям контрол над дейността си. Просто това е бъдещето и ние трябва да свикваме с него“, казва Ивайло Енев.

По материали на Ондо Солюшънс