AdBlue-zelen-tubus-700x520

AdBlue® от „Екофол“ АД се ползва от все повече клиенти с агротехника


Екофол АД се превърна във водещ производител на AdBlue® в България и продължава да увеличава своя дял и присъствие на пазара в страната, като все повече земеделски производители и преработватели използват този продукт.

През последните 2 години Екофол АД наблюдава завишено потребление на AdBlue® и в земеделския сектор. Ако преди време традиционен ползвател на продукта бе транспортният бранш, днес вече ползването му се повишава и в други сектори на икономиката – земеделие, корабоплаване, дизелови генератори и автомобили. По-голямата част от всички селскостопански машини работят с дизелови двигатели, тъй като понастоящем няма алтернатива, която да предлага същата мощност при такива ниски скорости, като същевременно е рентабилна. Повишеното ползване на AdBlue® се обуславя от подмяна на агротехниката с нови и съвременни предложения от производителите, които ползват и системата за очистване на изгорели газове посредством впръскването на AdBlue®. С новите ограничения, които се налагат с Директивите за изгорели газове на ЕС, производителите на машини ще трябва да направят промени в своите дизелови двигатели.

AdBlue® е течен реагент, използван за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели. AdBlue® byEcofol отговаря на качеството на стандарт ISO 22241 за производство и параметри на продукта. Подходящ е за всички дизелови двигатели, снабдени със система за Селективна каталитична редукция (SCR system) – автомобили, автобуси, камиони, строителна техника, земеделска техника, кораби и дори котли на дизелово гориво. SCR системата използва редуциращ агент като AdBlue® за превръщане на вредния азотен оксид (NOx) в безвреден азот и вода, който обикновено се намира във въздуха и който дишаме всеки ден.

AdBlue® за селскостопански машини вече е широко достъпен, но е жизненоважно да се защити качеството на вашето AdBlue®, за да се защити и SCR системата на селскостопанската ви техника. AdBlue® е силно податлив на замърсяване дори от най-малкото количество мръсотия, прах, гориво, масло, смазка и т.н. и това може да причини сериозни щети на SCR системата. За да се гарантира качеството на продукта е нежелателна употребата на контейнери или туби за продукти, различни от оригиналните. Не трябва да се добавя към резервоара за гориво.

Производството на AdBlue® става само и единствено с лиценз, издаден от VDA (Асоциация на германската автомобилна индустрия), която държи патента за продукта и името AdBlue®. Екофол АД произвежда AdBlue® под лиценз, издаден от VDA и в партньорство с италианската компания BluebasicSrl. и вече е сред водещите български производители на AdBlue®.

Екофол АД доставя AdBlue® byEcofol в 3-литрови и 10-литрови туби (три разновидности), IBC контейнери от 1000 литра, а за по-големи количества се предлага доставка с камион-цистерна за Североизточна България – при конкурентни условия и бързи доставки. Повече информация може да получите от специално изработения нов уеб сайт за AdBlue® byEcofol (www.ecofol-adblue.com).

За поръчка: +359 883 500 500, order@ecofol.com

По материали на Екофол АД